Konkurrenceafdelinge

Svømmeklubben SYD har fem konkurrencehold: K1, K2, K3, K4 og K5.

På K5 og K4 afprøves selve konkurrenceideen, og svømmearterne trænes. Her skabes også den holdånd, der er så vigtig for det videre forløb på K-holdene: det er nemlig vigtigt, at vores svømmere har det socialt godt sammen og støtter hinanden i deres meget tidskrævende sport.

På K3 øves der fortsat på de forskellige discipliner, og den enkelte svømmer forsøger at finde ud af, hvilken disciplin der skal være hoveddisciplinen.

K1/K2 træner sammen, men med forskellige træningsindsatser og -mål. Her øves teknikken i svømmestilen samt konditionstræning.

Alle K-hold deltager i træningslejre og -samlinger året rundt samt i både hjemme- og udestævner. Ved de store invitationsstævner rundt om i landet deltager samtlige konkurrencehold, og der skabes på den måde et sammenhold mellem alle svømmerne og holdene.

 

Nyttige links

Vores sponsorer